• 5

ЛИТЕРАТУРА

1.         Г. С. J1 а н д с б е р г, Оптика, Гостехиздат, 1957, гл. XV—XVII, XXII.

2.         Курс физики под ред. Н. Д. П а п а л е к с и, т. I, Гостехиздат, 1948, гл. XI; т. II, 1947, гл. XX.

3.         Г. С. Горелик, Колебания и волны, Физматгиз, 1959, гл. X.

4.         Р. В. Пол ь, Оптика и атомная физика, «Наука», 1966. гл. X.

5.         Р. Д и т ч б е р н, Физическая оптика, «Наука», 1965, гл. XII.

Авторы: 1379 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 1908 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я