• 5

ЛИТЕРАТУРА

1.         Г. С. Л а н д с б е р г, Оптика, Гостехиздат, 1957, гл. XIII.

2.         Р. В. П о л ь, Введение в оптику, Гостехиздат, 1947, гл. Ill, IV.

3.         И. В. С а в е л ь е в, Курс общей физики, т. III. Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц, «Наука», 1971, гл. II.

4.         Р. Д и т ч б е р н, Физическая оптика, «Наука», 1965, гл. VII.

Авторы: 1379 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги: 1908 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я